GUSTO DI LUSSO

Cash & Carry - Vlore, Albania
676088806

Përshkrimi

Shitje me shumice e pakice te produkteve ushqimore, pijeve alkoolike, veshjeve, linjave te kozmetikes, detergjente dhe te çdo produkti te tregtueshem. Import-Eksport te produkteve ushqimore, pijeve alkoolike, veshjeve, linjave te kozmetikes, detergjente dhe te çdo produkti te tregtueshem.

Adresa

Biznes / Forma LigjoreN/A Fusha e VeprimtariseCash & Carry KompaniaGUSTO DI LUSSO AdresaLagjja Lef Sallata Zona Kadastrale 8603 nr.pasurie 26/177N1 Vlorë
Telefon676088806 E-mailgustodilusso@gmail.com Viti i themelimitN/A Numri i te punesuarveN/A
A ështe “Gruaja” në fokusin e organizatës / institucionit/ biznesit tuaj ?N/A