Ori Hoxha

Sipermarres - Berkeley, United States
0696144261

Përshkrimi

BSc ne Bioinxhinieri nga UC Berkeley. 2016

Adresa

TitulliBSc. Emër MbiemërOri Hoxha ProfesioniSipermarres Certifikime, Gjuhët e huajaN/A
Telefon0696144261 E-mailorihoxha94@gmail.com AdresaBerkeley, California, USA