Nensi Xhani

Audit - N/A, Romania
-

Përshkrimi

Kam përfunduar studimet bachelor në fushën e Ekonomisë dhe Biznesit Ndërkombëtar, Akademia e Studimeve Ekonomike, Bukuresht, Rumani, ndërsa masterin në fushën e Menaxhimit dhe Auditit Financiar. Aktualisht, ndjek studimet e doktoraturës në Shkollën Doktorale të Shkencave Ekonomike, në Universitetin e Craiova-s, Rumani. Pjesëmarrëse në trajnime dhe konferenca të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe autore e disa artikujve shkencorë kryesisht në fushën e auditit të brendshëm dhe të jashtëm.

Adresa

TitulliMSc. Emër MbiemërNensi Xhani ProfesioniAudit CertifikimeCertifikuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomise: "Auditues i Brendshëm në Sektorin Publik", Gjuhët e huajaN/A
Telefon- E-mailxhaninensi@gmail.com AdresaCraiova, Romania