Kristi Vako

Jurist - N/A, Germany

Përshkrimi

Jurist shqiptar në Republikën Federale të Gjermanisë me përvojë të gjerë dhe transnacionale në shkencat juridike. Z. Vako ka kryer studimet juridike përkatësisht në Shqipëri, Gjermani dhe Mbretërinë e Bashkuar. Ato përfshijnë: Bachelor of Laws në Tiranë. Master of Laws në Berlin. Master of Laws në Londër. Momentalisht z. Vako është duke ndjekur studimet doktorale në drejtësi në Republikën Federale të Gjermanisë, ku gjithashtu punon si avokat i brendshem per nje firme juridike .

Adresa

TitulliMSc. Emër MbiemërKristi Vako ProfesioniJurist CertifikimeLL.M. ne te drejte gjermane dhe europiane dhe praktike ligjore nga Universiteti i Humboldtit ne Berlin,LL.M. ne te drejte nderkombetare tregtare dhe te shoqerive tregtare nga King's College London Gjuhët e huajaN/A
Telefon E-mailKVako1993@gmail.com AdresaBerlin