Organizata Vullnetare "Interaction"

Art,Kulturë,Sport - N/A, N/A
393385032029

Përshkrimi

Shoqata InterAction O.D.V nuk ka qëllim përfitues .por karakter civil.shoqëror e humanitar.Në mënyrë të veçantë jep kontributin e saj në drejtim të njohjes së të drejtave dhe detyrimeve ligjore në mbështetje të komunitetit shqiptar në raport me shtetin Italian. Ndihmon në shërbimet publike e proçeset e integrimit socilal -kulturor në territorin Italian me filialet e saj. Lehtëson proçeset e bashkëjetesës paqësore në masat kundër fenomeneve të ksenofobisë e racizmit në raport me vendet e treta ,e komunitetin Italian, Sikurse edhe jep kontributin e saj në raste fakeqësish natyrore etj. Volunteering/Mentoring

Adresa

KategoriaArt,Kulturë,Sport KompaniaOrganizata Vullnetare "Interaction" AdresaN/A
Telefon393385032029 E-mailinteraction@socialinteraction.org Viti i themelimit2014 Numri i te punesuarveN/A
A ështe “Gruaja” në fokusin e organizatës / institucionit/ biznesit tuaj ?N/A