Gazeta Horizonte Unia

Art,Kulturë,Sport - N/A, N/A
0041313502415

Përshkrimi

Horizonte është gazetë e Sindikatës Unia për anëtarët Migrant, dhe botohet 7 herë në vit në pesë gjuhë: shqipe, spanjolle, portugeze, turke dhe serbokroate. Horizonte informon për aktivitetet sindikale, kontratat e punës, zhvillimet rrethë kushteve të punës, politikën e migracionit dhe integrimit dhe ngjarjet në vendlindje.

Adresa

KategoriaArt,Kulturë,Sport KompaniaGazeta Horizonte Unia AdresaN/A
Telefon0041313502415 E-mailosman.osmani@unia.ch Viti i themelimit2013 Numri i te punesuarveN/A
A ështe “Gruaja” në fokusin e organizatës / institucionit/ biznesit tuaj ?N/A