TOKA

Rini - N/A, N/A

Përshkrimi

Misioni ynë është përshpejtimi i ndryshimeve sociale në Kosovë duke investuar në rininë e saj.Ne mendojmë t’a arrijmë qëllimin tonë duke ofruar ,1, edukim jo formal dhe ,2, programe për vullnetarizëm edukativ, gjë që ndihmon në gatishmërinë dhe motivimin e të rinjve për të qenë agjentë të ndryshimeve pozitive në shoqëri.

Adresa

KategoriaRini KompaniaTOKA AdresaN/A
Telefon E-mailinfo@toka-ks.org Viti i themelimitN/A Numri i te punesuarveN/A
A ështe “Gruaja” në fokusin e organizatës / institucionit/ biznesit tuaj ?N/A