OJQ ARTA

Sociale - N/A, N/A
0037744315794

Përshkrimi

Misioni i OJQ ARTA eshte qe te mbeshtete, te avokoj dhe qe ti promovoje te drejtat e gruas ne Kosove, pavaresisht nga perkatesia nacionale, fetare, orientimi seksual, perkatesia racore,niveli i edukimit, dhe aftesive te kufizuara.

Adresa

KategoriaSociale KompaniaOJQ ARTA AdresaN/A
Telefon0037744315794 E-mailojq-arta@hotmail.com Viti i themelimit2005 Numri i te punesuarveN/A
A ështe “Gruaja” në fokusin e organizatës / institucionit/ biznesit tuaj ?N/A