Vehbi Goxhuli

Sipermarres - Tirane, Albania
+38344330322

Përshkrimi

.SH. Gjeomjedisi & Geo-environmental 1. Përgatitja e Elaborateve të VNM ( Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis) dhe - VSM(Vlersimin Strategjik Mjedisor),Raportet për lejën ujore:për shfrytëzimin - dhe shkarkimin e ujit nga O.Ekonomik dhe Impianteve që kanë ndikim në Mjedis. 2. Monitorimi i kualitetit te Ajrit, Niveleve te Dioksid Karbonit, Formaldehidit - dhe ndotësve tjere. Pergaditja e raporteve të lirimit të emituesve të gazrave. 3. Riciklimi i hedhurinave dhe mbeturinave metalike, jo metalike. 4. Raportet Mjedisore Komunalepër ndërtimet e larta , dhe Elaboratet për - Shembjën e ndërtesave dhe përgatitja e tokave me analizat gjeomekanike. 5 . Ndërmjetsimin në tregtin e lëndeve djegëse, xehëve, metaleve dhe - - produkteve industriale kimike, materialin e sistemit RDF 6. Përgatitja e Elaboratit për mbrojtjen nga zjarri në kuader të AME..

Adresa

TitulliProf. Assoc. Dr. Emër MbiemërVehbi Goxhuli ProfesioniSipermarres Certifikime, Gjuhët e huajaN/A
Telefon+38344330322 E-mailvehbigoxhuli@gmail.com AdresaRR Bushatllinjtë ; Nr : 57 40000 Mitrovica apo +38344330322