Aina Hoti

Marketer & PR - N/A, N/A
0041786415058

Përshkrimi

E angazhuar në Diasporë në fushën Manaxhim - Marketing. ABI AGENCY krijuar pikërisht mbi eksperiencën ne këtë fushë ka si qellim të japi te komuniteti kontaktin e duhur , te bisnesi dhe te konsumatorët.

Adresa

TitulliMA Emër MbiemërAina Hoti ProfesioniMarketer & PR CertifikimeN/A Gjuhët e huajaN/A
Telefon0041786415058 E-mailah@abiagency.ch AdresaN/A