Erilda Kola

Psikolog - N/A, N/A
3293792389

Përshkrimi

Psikologe e specializuar në Çrregullimet e Zhvillimit. Regjistruar në Regjistrin e Psikologëve të Abruzzo nr. 3356. Master në Psikologjinë e Zhvillimit. Master Universitar (nivelin e II) në "Çrregullime të Zhvillimit dhe Psikopatologji" Kurs specializimi në "Klinika e Çrregullimeve Specifike të të Nxënit: nga vlerësimi te ndërhyrja" dhe "Teknologjitë kompensuese dhe shpërndarëse për çrregullimet specifike të të nxënit"

Adresa

TitulliDr. Emër MbiemërErilda Kola ProfesioniPsikolog CertifikimeMaster di II livello "Disturbi e Psicopatologie dello Sviluppo",Corso "Clinica dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento: dalla valutazione all'intervento" e "Tecnologie compensative e dispensative per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento" Gjuhët e huajaN/A
Telefon3293792389 E-mailkola.erilda@hotmail.it AdresaN/A