SIndikata Unia

Unione - N/A, N/A
*41 31 350 21 11

Përshkrimi

Sindikata Unia përfaqëson të drejtat e punonjësve të punësuar në ekonominë private në sektorët e ndërtimtarisë, artizanatit, industrisë dhe shërbimeve. Ajo mbron të drejtat, këshillon dhe ofron shërbime juridike për anëtarët e saj. Unia gjithashtu angazhohet edhe politikisht kur bëhet fjalë te përmirësimet e të arriturave sociale. Lufton për të drejtat e punëtorëve migrant, të grave, të rinjve dhe pensionistëve. Mbi 60 përqind e 190’000 anëtareve dhe anëtarëve ka sfond migracioni.

Adresa

KategoriaUnione KompaniaSIndikata Unia AdresaN/A
Telefon*41 31 350 21 11 E-mailmigration@unia.ch Viti i themelimit2004 Numri i te punesuarve50+
A ështe “Gruaja” në fokusin e organizatës / institucionit/ biznesit tuaj ?po