Thirrje për pozicionin e Asistentit për Programet e Angazhimit me Publikun

  • 26 March, 2021

🇦🇱️ | Jeni të interesuar të ndërveproni me publik të larmishëm dhe të punoni me të rinj energjikë përmes Këndeve tona Amerikane? Shihni kërkesat për pozicionin e Asistentit për Programet e Angazhimit me Publikun (Koordinator i Programeve të Këndeve Amerikane) në Zyrën e Marrëdhënieve me Publikun të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për të gjithë informacionin dhe detajet mbi aplikimet, regjistrohuni dhe aplikoni këtu: https://bit.ly/3rbbam8

🇺🇸️ | Are you interested in reaching out to diverse audiences and working with dynamic youth through our American Corners? Check out the requirements for our Public Engagement Assistant (American Spaces Program Coordinator) in the U.S. Embassy Tirana's Public Affairs Office. For all the necessary information and application details, create an account and apply here: https://bit.ly/3rbbam8