Dr. Kristo Papa, kardiokirurgu shqiptar në Spitalin “Royal Brompton Chelsea,” Londër, ofron konsultime mjekësore në rrugë virtuale nëpërmjet klinikës digjitale “TeleHealth”

  • 06 May, 2020

Dr. Kristo Papa, kardiokirurgu shqiptar në Spitalin “Royal Brompton Chelsea,” Londër, ofron konsultime mjekësore në rrugë virtuale nëpërmjet klinikës digjitale “TeleHealth”. Kjo platformë digjitale do t’u vijë në ndihmë pacientëve në këtë kohë të vështirë të pandemisë, përfshirë dhe mbështetjen psikologjike. Shiko profilin