Njoftim për konkurim për vend pune në pozicionin Përgjegjës i Sektorit të Mbështetjes së Sipërmarrjes të Diasporës

Përshkrim i përgjithshëm i punës për pozicionin më sipër, është: Detyrat kryesore të pozicionit përfshijnë planifikimin, drejtimin dhe zbatimin e projekteve në përputhje me misi...

Me Shume

Përgjegjës i Sektorit të Projekteve dhe Sipërmarrjes

Përshkrim i përgjithshëm i punës për pozicionin më sipër, është:   Planifikon drejtimin dhe zbatimin e projekteve në përputhje me misionin e institucionit në nxitjen e Diaspor&...

Me Shume

Përgjegjës i sektorit të financës

Përshkrim i përgjithshëm i punës për pozicionin më sipër, është: Bashkërendon veprimtarinë financiare, administrimin e fondeve të institucionit, konform legjislacionit në fuqi, si...

Me Shume

Drejtor informacioni në projektin “Gazeta Shqiptare e Diasporës”

Përshkrim i përgjithshëm i punës për pozicionin më sipër, është: Drejtori i Informacionit menaxhon dhe bashkërendon veprimtarinë e Gazeta Shqiptare e Diasporës; Planifikon, organizon...

Me Shume

Specialist IT dhe Ekspertë për procesin e digjitalizimit

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës njofton shpalljen e vendeve vakante të punës për pozicionet Specialist IT në Drejtorinë e Projekteve dhe të Mbështetjes së Sipërmarrjes të Diaspor&e...

Me Shume