“Diaspora Business Talks”

  • 15 February, 2021

“Diaspora Business Talks”

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare organizon forumin me temë “Biznesi përtej kufijve dhe rrjetëzimi i biznesit të diasporës shqiptare”.

Të ftuar z. Ardian Lekaj, Kryetar i Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare dhe z.Lazim Destani, President Nderi.

Disa nga tematikat kryesore që do të trajtohen në këtë forum janë : sipërmarrja e diasporës shqiptare dhe integrimi i tregjeve të përbashkëta,si të bësh biznes me diasporën shqiptare përtej kufijve, mundësitë e biznesit dhe thirrjet për bashkëpunim etj.


AGJENDE

 

                                                          “BIZNESI PERTEJ KUFIJVE”

                                PER RRJETEZIMIN E BIZNESIT TE DIASPORES SHQIPTARE

 

                                                                                                                                                         Date, 16 Shkurt

                                                                                                                                                         Hotel Rogner

 

10:00 – 10:30         Z. Ardian lekaj, Kryetar i Dhomes se Biznesit te Diaspores Shqiptare

                                 Z. Lazim Destani, President nderi, Dhoma e Biznesit te Diaspores Shqiptare

 

Diskutime

 "Diaspora Business Talks"

11:00 – 11:20

Sipermarrja e Diaspores Shqiptare dhe Integrimi i tregjeve te perbashketa

 

 

  • Mobilizimi i Sipërmarrjes së Diasporës për zhvillimin e tyre ne Shqiperi
  • Nxitja e sipërmarrjes dhe partneritetit
  • Si të forcojmë rrjetet sipërmarrëse në botën post COVID. Lidhja, rrjetezimi dhe promovimi

11:20 – 11:40

Te besh biznes me Diasporen Shqiptare pertej kufijve

 

  • Interesi i Investimeve të Diasporës kundrejt politikave nxitese dhe strategjive mbeshtetese
  • Brand-imi, një mundësi për Bizneset e Diasporës
  • Biznesi i Diasporës – Ekonomia Digjitale

 

11:40 – 12:30

Mundesi Biznesi dhe thirrje per bashkepunim

 

  • Good Practice per te investuar ne tregun nderkombetar dhe thirrje per bashkepunim
  • Perspektiva për bizneset shqiptare në tregjet ndërkombëtare. Rreziqet dhe mundësitë

12:30 – 12:40

Pyetje – Pergjigje -Konkluzione