Challenge Fund 4th Call - Eu For Innovation

  • 16 February, 2021

Jemi tejmase të lumtur që po ndajmë me ju këtë lajm të shumëpritur: #ChallengeFund do të vijojë të mbështesë ide inovative dhe premtuese në Shqipëri💡; biznese që kanë mundësi të rriten duke ndikuar pozitivisht në ekonominë lokale si edhe në domosdoshmëritë e tregut aktual apo organizata që kanë në focus mbështetjen e inovacionit.
📢Do të ketë një Thirrje të Katërt e cila fillon tani!
Qendroni me ne në rrjetet tona sociale pasi do t’ju përditësojmë vazhdimisht rreth procesit të aplikimit, do t’u përgjigjemi pyetjeve tuaja si edhe do t’ju ndodhemi pranë për çdo paqartësi.
💬Keni diçka në mendje? Atëherë mos e humbisni këtë mundësi!
Mësoni më shumë në linkun:  https://campsite.bio/eu4innovation
--
We are overjoyed to share with you this compelling news: Challenge Fund will continue to support innovative and promising ideas in Albania💡; new businesses that have the right potential to grow, positively impact the local economy and meet the necessities of the actual market; and organizations that focus on supporting innovation.
📢There will be a Fourth Call that starts now!
Stay with us on social networks as we will continuously update you about the application process; we will answer your questions and will assist you on ambiguities along the way.
💬Do you have something in mind? Then do not miss this opportunity!
Learn more at the link: https://campsite.bio/eu4innovation