4,5 dhe 6 gusht: Trajnime virtuale mbi të Drejtat e Njeriut dhe problematikat nderkombëtare në implementimin e tyre

  • 21 July, 2020

John Jay of Criminal Justice në New York organizon seritë e trajnimeve virtuale mbi të Drejtat e Njeriut dhe problematikat nderkombëtare në implementimin e tyre më 4,5 dhe 6 gusht. Workshopi drejtohet nga juristja shqiptare, Euxhenia Hodo.

Resilience to Rise: "Know your Rights" (Students for Students)

Part 1 | Tuesday, August 4
Part 2 | Wednesday, August 5
Part 3 | Thursday, August 6

4pm

NOTES: This is a 3-part event series. The Zoom link provided down below will be used to host all sessions.

Register here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_guyBFeEpZsnVBcUleKsFSaod4csYYrEm-HPIsOZ20kLLbw/viewform

Zoom Link

Zoom: https://jjay-cuny.zoom.us/j/99303464277?pwd=d0E0MlgxTjZMTVgrMXkwdnRnVVpBUT09

Meeting ID: 993 0346 4277
Password: 769671