𝗚𝗥𝗢𝗪𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗹𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿 - Të zhvilloni Modele Biznesi Fitim-Prurëse

  • 26 March, 2021

Qellimi i 𝗚𝗥𝗢𝗪𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗹𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿 eshte te ndihmojne startup-et te zhvillojne 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗲 𝗯𝗶𝘇𝗻𝗲𝘀𝗶 te qendrueshme dhe 𝗳𝗶𝘁𝗶𝗺-𝗽𝗿𝘂𝗿𝗲𝘀𝗲, te permiresoni terheqjen apo 𝗽𝗼𝘇𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗶𝗺𝗶𝗻 𝘁𝘂𝗮𝗷 𝗻𝗲 𝘁𝗿𝗲𝗴, te permiresojme mundesine tuaj per te 𝘁𝗲𝗿𝗵𝗲𝗾𝘂𝗿 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗲 apo financime dhe per te pershpejtuar 𝗿𝗿𝗶𝘁𝗷𝗲𝗻 𝘁𝘂𝗮𝗷 𝗻𝗲 𝘁𝗿𝗲𝗴.

𝗔𝗳𝗮𝘁𝗶 𝗶 𝗮𝗽𝗹𝗶𝗸𝗶𝗺𝗲𝘃𝗲 𝗲𝘀𝗵𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗿𝗶 𝗺𝗲 𝟮𝟴 𝗠𝗔𝗥𝗦!

Nxitoni te aplikoni tek www.growpreneur.al